dimecres, 10 de juliol de 2013

GauDiM CReaNARtL'objectiu de Gaudim CreanArt és impulsar el creixement personal que es desenvolupa en el camp de les arts plàstiques, la formació en el camp creatiu, el treball interdisciplinar entre tots els tallers i la relació entre professionals i alumnes.També fomentar el treball en equip, conferències, intervencions a la ciutat, exposicions, instal·lacions ...

A través d'un equip de professors que està format per artistes-professionals de diferents camps de les arts plàstiques, ens ajudaran a:

• Conèixer • Educar • Implicar • Participar


Horaris i Cursos d'Arts Plàstiques 
2016-2017 
Per a persones joves i adultes que es realitzen a Can Ginestar de Sant Just Desvern.
COLOR PROFESSIONAL I COLORIMETRIA Dilluns (11 a 13h) (18 a 20h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica d’INDESIGN—PHOTOSHOP on es treballa la colorimetria, les referències professionals del color i les especificacions tècniques per a la presentació i realització d’artworks de projectes. També s’investiga el color com a creació contemporània. Sistema PBL /Project Based Learning, mètodes i habilitats de presentació i valoració grupal. Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, de l’estilisme, el disseny i de la comunicació. Es demana l’ús del portàtil.
PREU: 75€

CURS THE POSTER Dijous (11 a 13h) (18 a 20h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica d’INDESIGN—PHOTOSHOP on s’explora les possibilitats de comunicació gràfica aplicada al póster.
Analitza també la seva inclusió a l’entorn urbà. Sistema PBL /Project Based Learning, mètodes i habilitats de presentació i valoració grupal. Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, el disseny i de la comunicació. Es demana l’ús del portàtil.
PREU: 75€
ALABASTREdilluns: (10 a 12h) (18 a 20h)
Professora: Janira Romero
Aprendre la tècnica de la talla de pedra mitjançant la talla d'alabastre, que és una pedra relativament tova que ens permet treballar manualment.
Es proposa un tema i a partir d'aquest es realitza una escultura durant el curs, acotant-la segons les característiques de cada peça i el nivell de cada alumne, per anar avançant progressivament en les diferents etapes del procés de talla de pedra.
PREU: 75€
AQUAREL·LA: dimecres de (11 a 13h) (19.30 a 21.30h)
Professor: Nil Nebot
La metodologia de treball serà introduir cada temàtica amb una base teòrica i explorar referents. Fer exercicis pràctics de curta durada representant del natural: es treballarà la temàtica de bodegó i natura morta, figura animal i humana, espai interior i exterior.
PREU: 75€
CERÀMICA: dilluns: (10 a 12h) (16 a 18h) (18 a 20h)
Professora: Carme Malaret
Acompanyar a l’alumne/a en la descoberta de les possibilitats creatives que ofereix les tècniques ceràmiques.
Transmetre la passió pel material en que s’expressarà i descobrir el ventall de possibilitats que ofereix la disciplina.
PREU: 75€
MODELATGE AMB PASTA DE PAPER: Dilluns (16 a 18 h)
Professora: Puri Martín
La pasta de paper és ideal per a totes aquelles persones que tenen la urgència de crear ja que és fàcil de treballar. Proporciona l’oportunitat d’explorar i assajar diferents mètodes de manipulació.
PREU: 75€
DIBUIX: Dijous (10.30 a 12.30h) (18.15 a 20.15h)
Professor: Jordi Fandos
L'objectiu és ensenyar a observar i plasmar allò que es veu i com es veu amb les eines bàsiques del dibuix artístic i per altra banda incentivar el creixement de la manera pròpia de fer arribar a plasmar diferents conceptes i idees del'imaginari.
PREU::63€
ESCULTURA: dimecres: (10 a 12h) (18.15 a 20,15h)
Professora: Carme Malaret
Donar eines per a l’aprenentatge en el recorregut de passar del que és bidimensional al volum,. Formalitzar la idea. Explorar el propis recursos creatius de l’alumne/a.
PREU: 75€
EXPERIÈNCIA PLÀSTICA: dimarts: (18.15 a 20.15h)
Professor: Jordi Fandos
Es tracta d'un taller d'experimentació amb el llenguatge de la plàstica, per atrevir-se a iniciar, desenvolupar i aprofundir la pròpia creativitat basat en l'estimulació de la percepció dels sentits, conèixer i gaudir dels materials; les seves possibilitats i la reflexió posterior que genera la metodologia del treball.
PREU: 75€
GRAVAT: Dilluns (18 a 20h)
Professora: Puri Martín
Quan parlem de gravar ens referim a solcar, mossegar, incidir, ferir, etc. termes que fan referència al procés de manipulació en una planxa o matriu.
Gravar és crear una imatge mitjançant incisions produïdes per diferents eines o mitjans en un suport que ho permeti, fins a crear una matriu apta per a realitzar una reproducció múltiple.
PREU: 75€
HISTÒRIA DE L'ART: Dilluns (17 a 18.30h) i de (18.30 a 20h)
Professor: Xesco Ramos
En aquest curs pretenem, de manera amena però rigorosa, explicar els diversos períodes de la historia de l’art en totes les seves vessants, parant atenció sobretot en l’arquitectura, la pintura i l’escultura. Mitjançant la projecció ampliada de les obres, el debat i la participació de l’alumnat i les claus donades pel professor, intentarem descobrir de manera teórica els estils, les influències i les fórmules dels genis més destacats del món de l’art.
PREU: 75€
INVESTIGACIÓ D'ESMALTS APLICATS AL TORN: Dimarts (19.30 a 21.30 h)
Professora: Carme Malaret
Aprofundir en el coneixement dels esmalts i descobrir les possibilitats del torn com a eina creadora de formes.
El curs alternarà la investigació amb el tornejat. Hi haurà una programació temporalitzada per trimestres.
PREU: 75€
APUNTS DE MODEL MASCULÍ I FEMENÍ DEL NATURAL: Dimecres (11h a 12.30h) (17.45h a 19.15h)
Sense professor
Aquest curs està enfocat a persones que ja tenen domini del dibuix i volen aprofundir i agafar fluïdesa en el domini del traç i de la memòria visual buscant un ritme propi amb la pràctica del dibuix amb el model masculí i femení.
Cada persona haurà d’establir la seva manera d’afrontar les poses per agafar soltura i rapidesa al dibuixar, utilitzant diferents tècniques com el llapis, el carbó, la tinta, sanquines...
Les poses seran de 15, 10, 5 i 3 minuts. El temps ho controlarà el model segons ell cregui oportú.
PREU: 75€
PINTURA: dimarts: (11-13 h) (16 -18h) (18 -20 h) i dijous (11 a 13h) (16 a 18h) (18 a 20h)
Professora: Puri Martín
A la classe de pintura treballem per temes amb diferents tècniques.
L'objectiu és ensenyar que sigui un mitjà per aprendre a veure, observar, comprendre i conèixer el món imaginari i sensorial.
Treballem per temes segons la temàtica proposada per any: com fer sortides al carrer per agafar apunts del natural del nostre entorn més proper, fer apunts del natural de models masculí o femení, bodegons, abstractes, etc. Un cop finalitzats els exercicis proposats, la temàtica és lliure.
PREU:55€
PRÀCTIQUES DE TORN: Dimecres (10 a 12h) (18.15 a 20.15h)
Professora: Carme Malaret
Possibilitat de tornejar sense professorat per perfeccionar la tècnica del tornejat. Es necessita per aquest curs tenir nocions de torn.
PREU: 75€
L'ART DEL RETAULE: dimecres (11 a 13h) (16 a 18h) (18 a 20h)
Professora: Puri Martín
Ensenyar la mateixa tècnica amb que es pintaven i policromaven els retaules medievals.
Damunt de fusta convenientment preparada, intervenint pans d’or, d’argent i pintura al tremp d’ou.
L’objectiu és posar al dia les arts del retaule.
PREU: 75€
TORN: Dimarts (10.30 a 12h) (18h a 19.30h)
Professora: Carme Malaret
Descobrir les possibilitats plàstiques del fang amb l’ajuda del torn, Aprofitar la seva força gravitatòria per accelerar la modulació de la forma. Integrar i assolir els moviments bàsics que permetin un control de tot el procés.
PREU: 75€
VITRALLS: Dijous (11 a 13h) (18 a 20h)
Professora: Manuela Blanco
En aquest curs, els alumnes obtindran una idea prou acurada i el coneixement suficient sobre aquesta disciplina. Es donaran a conèixer les diferents tècniques d'elaboració de la vidriera artística, els principis bàsics de la tècnica i l'ús de les eines.
PREU: 75€
TALLER OBERT DE PRÀCTIQUES DE CERÀMICA I ESCULTURA
Possibilitat de fer el teu projecte personal sense professorat.
Per accedir a aquest taller s'haurà de presentar una ressenya de la proposta que es vol desenvolupar.
Dimarts de 10 a 12h
Preu 75€


Gaudim Creanart t'ofereix una àmplia oferta d'estiu de cursos culturals per completar la formació de persones interessades en el món de la Creativitat i l'Art. T'ho perdràs?


Inscripcions obertes per als cursos monogràfics de juliol 2016 a la recepció de Can Ginestar, Sant Just Desvern.
.
Aquí teniu el vídeo amb la mostra dels treballs exposats al Celler de Can Ginestar realitzats per l'alumnat  als Tallers d'Arts Plàstiques Municipals durant el curs 2014-2015.
https://youtu.be/Q4iUrBEnqYY


Aqui podeu veure el link del video amb la mostra dels treballs realitzats per l'alumnat el curs 2015-2015.
Gaudim CreanArt  t'ofereix activitats per satisfer les teves inquietuds culturals.

CURSOS D'ARTS PLÀSTIQUES 2015-2016
Per a persones joves i adultes que realitzem a Can Ginestar, Sant Just Desvern.

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos, s'ha d'omplir un full d'inscripció per disciplina. Les places són limitades en totes les activitats.


ALABASTRE
Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 75 €

A càrrec de Janira Romero

Aprendre la tècnica de la talla de pedra mitjançant la talla d'alabastre, que és una pedra relativament tova que ens permet treballar manualment.
Es proposa un tema i a partir d'aquest es realitza una escultura durant el curs, acotant-la segons les característiques de cada peça i el nivell de cada alumne, per anar avançant progressivament en les diferents etapes del procés de talla de pedra.AQUAREL·LA
Dimecres. De 19.30 a 21.30 h
Preu: 75 €
A càrrec de Nil Nebot
La metodologia de treball serà introduir cada temàtica amb una base teòrica i explorar referents. Fer exercicis pràctics de curta durada representant del natural: es treballarà la temàtica de bodegó i natura morta, figura animal i humana, espai interior i exterior. En funció de les necessitats de l'alumne, fomentar la investigació i l'autoaprenentatge sota el consell i observacions del professor, treballant temàtiques lliures a la recerca de llenguatges pictòrics més personals. Treballar els suports i els aplicadors per aconseguir efectes més rics i variats. Treballar aspectes de l'aquarel·la com l'aiguada, els pigments i el seu comportament, transparències i veladures.

CERÀMICA
Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 75 €
A càrrec de Carme Malaret
Acompanyar a l’alumne/a en la descoberta de les possibilitats creatives que ofereix les tècniques ceràmiques.
Transmetre la passió pel material en que s’expressarà i descobrir el ventall de possibilitats que ofereix la disciplina.
En l’especialitat de ceràmica es treballa per nivells, amb la finalitat de facilitat l’aprenentatge de la gran diversitat de tècniques
En un mateix curs de ceràmica es pot impartir tres nivells diferents temporalitzats en els tres trimestres que dura el curs.
Nivell I - Pensat per a les persones que s’introdueixen per primera vegada en aquesta tècnica.
Nivell II - Per a les persones que ja tenen nocions i volen aprofundit en la diversitat de tècniques i riquesa de materials que ofereix la ceràmica.
Perfeccionament - Per aquelles persones que han trobat en la ceràmica un mitjà expressiu de la seva creativitat.


DIBUIX
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Dijous, de 18.15 a 20.15 h
Preu: 63 €
A càrrec de Jordi Fandos
L'objectiu és ensenyar a observar i plasmar allò que es veu i com es veu amb les eines bàsiques del dibuix artístic i per altra banda incentivar el creixement de la manera pròpia de fer arribar a plasmar diferents conceptes i idees del'imaginari.
Dins el mateix grup conviuen diferents nivells:
  • Alumnes que s'inicien centrats en l'aprenentatge de les formes bàsiques de representació, l'encaix, composició, geometria, volum, ritmes...
  • Alumnes amb més trajectòria que treballen a més a més el recurs d'il.lustració, idees, conceptes i definir l'estil propi.
  • Estudi de la figura humana del natural amb sessions de model femení i masculí (segon trimestre).
Els mitjans seran: llapis, carbonet, sanguines, plomí, tinta xinesa i aquarel·la.ESCULTURA
Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
Preu: 75 €
A càrrec de Carme Malaret
Donar eines per a l’aprenentatge en el recorregut de passar del que és bidimensional al volum,. Formalitzar la idea. Explorar el propis recursos creatius de l’alumne/a.
En la disciplina d’escultura és treballa per nivells Nivell d’iniciació i nivell de perfeccionament amb dues programacions diferenciades i temporalitzades en els tres trimestres on és marquen objectius a assolir.
Nivell d’iniciació –Es treballen propostes per assolir un coneixament del modelatge
Perfeccionament - Es treballen propostes on és demana la implicació de l’alumne/a aportant el seu punt de vista personal per una bona resolució.ESPAI I RELACIÓ, CONCEPTE I REALITZACIÓ D'UN PROJECTE CREATIU
Dimecres, de 18 a 19.45 h
Preu: 75 €
A càrrec de Quim Deu

Aquest curs pretén provocar una resposta creativa en els alumnes a partir de la relació que estableixin individualment amb un espai o edifici singulars que col·lectivament es decideixi com a centre i estímul del procés creatiu. Per exemple un edifici històric, un parc o el mateix mercat municipal. A partir d'aquests espai, cada alumne decidirà l'àmbit d’expressió plàstica en què se sentí més còmode i consideri més apropiat per expressar les emocions que el dit espai li suggereix: fotografia, pintura, escriptura, escultura, música, etc. 
Una vegada realitzats aquests projectes creatius, convertirem l’espai triat en una galeria d’exposició temporal on convisquin els elements inspiradors preexistents amb les obres elaborades pels alumnes.
El curs ofereix un espai d’investigació, experimentació i anàlisi creatiu individual i grupal.


EXPERIÈNCIA PLÀSTICA (Llançar-se a
experimentar)
Dimarts, de 18.15 a 20.15 h
Preu: 75 €
A càrrec de Jordi Fandos

Es tracta d'un taller d'experimentació amb el llenguatge de la plàstica, per atrevir-se a iniciar, desenvolupar i aprofundir la pròpia creativitat basat en l'estimulació de la percepció dels sentits, conèixer i gaudir dels materials; les seves possibilitats i la reflexió posterior que genera la metodologia del treball.


GRAVAT
Dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 75 €
A càrrec de Puri Martín
Quan parlem de gravar ens referim a solcar, mossegar, incidir, ferir, etc. termes que fan referència al procés de manipulació en una planxa o matriu.
Gravar és crear una imatge mitjançant incisions produïdes per diferents eines o mitjans en un suport que ho permeti, fins a crear una matriu apta per a realitzar una reproducció múltiple.
Per tant, el gravat serà tot aquell material incidit o tallat que es pugui entintar i que permeti traslladar la imatge creada al paper, mitjançant la seva impressió o estampació, un determinat nombre de vegades.


SERIGRAFIA MANUAL I FOTOLIT AUTOGRÀFIC

Taller experimental de les tècniques serigràfiques i la recerca creativa entorn el fotolit autogràfic. Crea recursos propis per gaudir d’aquest mètode gràfic on i quan vulguis.

T’esperem a la Casa de la Cultura “Can Ginestar” Sant Just Desvern a l'aula de gravat els dies 29, 7 i 14 de març de 2016.

HISTÒRIA DE L'ART
Dilluns, de 17 a 18.30 h i de 18.30 a 20h
Preu: 75 €
A càrrec de Xesco Ramos
En aquest curs pretenem, de manera amena però rigorosa, explicar els diversos períodes de la historia de l’art en totes les seves vessants, parant atenció sobretot en l’arquitectura, la pintura i l’escultura. Mitjançant la projecció ampliada de les obres, el debat i la participació de l’alumnat i les claus donades pel professor, intentarem descobrir de manera teórica els estils, les influències i les fórmules dels genis més destacats del món de l’art.

MODELATGE AMB PASTA DE PAPER
Dilluns, de 16 a 18 h
Preu: 75 €
A càrrec de Puri Martín
La pasta de paper és ideal per a totes aquelles persones que tenen la urgència de crear ja que és fàcil de treballar. Proporciona l’oportunitat d’explorar i assajar diferents mètodes de manipulació.
El paper no presenta cap variant, ja que els ingredients són sempre els mateixos, però serà el propi interessat el que enriquirà gaudint de la seva potencial imaginació.
Aquesta activitat té un ventall de possibilitats de creació artística múltiples i inesgotables, ja que combina disseny, modelació, pintura i decoració.

INVESTIGACIÓ D'ESMALTS APLICATS AL TORN
Dimarts, de  17 a 19 h
Preu: 75 €
A càrrec de Carme Malaret
Aprofundir en el coneixement dels esmalts i descobrir les possibilitats del torn com a eina creadora de formes.
El curs alternarà la investigació amb el tornejat. Hi haurà una programació temporalitzada per trimestres.APUNTS DE MODEL MASCULÍ I FEMENÍ DEL NATURAL
Dimecres, d’11 a 12.30 h
Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
Preu: 75 €
Aquest curs està enfocat a persones que ja tenen domini del dibuix i volen aprofundir i agafar fluïdesa en el domini del traç i de la memòria visual buscant un ritme propi amb la pràctica del dibuix amb el model masculí i femení.
Cada persona haurà d’establir la seva manera d’afrontar les poses per agafar soltura i rapidesa al dibuixar, utilitzant diferents tècniques com el llapis, el carbó, la tinta, sanquines...
Les poses seran de 15, 10, 5 i 3 minuts. El temps ho controlarà el model segons ell cregui oportú.
Si no hi ha un minim de sis alumnes, no es realitzarà aquest curs.


PINTURA
Dimarts, d’11 a 13 h
Dimarts, de 16 a 18 h
Dimarts, de 18 a 20 h
Dijous, d’11 a 13 h
Dijous, de 16 a 18 h
Dijous, de 18 a 20 h
Preu: 55 €
A càrrec de Puri Martín
A la classe de pintura treballem per temes amb diferents tècniques.
L'objectiu és ensenyar que sigui un mitjà per aprendre a veure, observar, comprendre i conèixer el món imaginari i sensorial.
Treballem per temes segons la temàtica proposada per any: com fer sortides al carrer per agafar apunts del natural del nostre entorn més proper, fer apunts del natural de models masculí o femení, bodegons, abstractes, etc.
L'últim trimestre el tema es lliure.


PRÀCTIQUES DE TORN
Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
Preu: 75 €
Possibilitat de tornejar sense professorat per perfeccionar la tècnica del tornejat. Es necessita per aquest curs tenir nocions de torn.


RETAULE
Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 16 a 18 h
Dimecres, de 18 a 20 h
Preu: 75 €
A càrrec de Puri Martín
Ensenyar la mateixa tècnica amb que es pintaven i policromaven els retaules medievals.
Damunt de fusta convenientment preparada, intervenint pans d’or, d’argent i pintura al tremp d’ou. L’objectiu és posar al dia les arts del retaule.
Assolir l’aprenentatge de tot el que es pot realitzar amb aquesta tècnica mil·lenària.
Es proposa un tema que es realitza com un mostrari a on surt :
  • Els gofrats; baix i l’alt relleu.
  • Textures.
  • Pans de plata fina, oxidada i sense oxidar.
  • Pans d’or oxidat i sense oxidar.
  • A sobre del daurat, el cisellat.
  • Pintura al temple de cola o d’ou.
  • A sobre de la pintura al temple d’ou, el llamat.

TORN
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Dimarts, de 19.15h a 20.45 h
Preu: 58 €
A càrrec de Carme Malaret
Descobrir les possibilitats plàstiques del fang amb l’ajuda del torn, Aprofitar la seva força gravitatòria per accelerar la modulació de la forma. Integrar i assolir els moviments bàsics que permetin un control de tot el procés.
El torn és una disciplina a on la metodologia a seguir és principalment per assolir l’aprenentatge de 4 qüestions bàsiques:Amassar. Centrar. Obrir. Pujar el fang.
Quan l’alumnat hagi assolit les manipulacions que són necessàries per l’aprenentatge del primer pas, podrà accedir al següent. Per aquest motiu hi ha diverses programacions amb diferents graus de dificultat.
Dominar aquests quatre punts fa que l’alumne estigui en disposició de reeixir en els reptes que és proposa. 

VITRALLS
Dijous, de 11 a 13 h
Dijous, de 18 a 20 h
Preu: 75 €
A càrrec de Manuela Blanco
En aquest curs, els alumnes obtindran una idea prou acurada i el coneixement suficient sobre aquesta disciplina. Es donaran a conèixer les diferents tècniques d'elaboració de la vidriera artística, els principis bàsics de la tècnica  i l'ús de les eines. Tallarem el vidre correctament i estarem preparats per desenvolupar qualsevol projecte de dificultat de baixa-intermitja amb èxit.
Seguint el mètode tiffany, on la unió dels vidres es fa mitjançant el coure i l’estany, s’exploraran les múltiples possibilitats que aquesta tècnica ofereix en la creació de noves peces.CURSOS MONOGRÀFICS D'ESTIU 2015

NOM DEL CURS: HISTÒRIA DE L'ART
PROFESSOR: Xesco Ramos
Seran 4 classes teòriques amb imatges presentades en format Powerpoint i mitjançant un canó d’ampliació.
Visualització d’imatges, descripció, anàlisi. Debats.
Dies:  Dilluns 29 de Juny, dilluns 6 de Juliol, dijous 2 i 9 de Juliol
Horari : 18h a 20h
PREU: 48€
NOM DEL CURS: INICIACIÓ AL TORN
PROFESSORA: Carme Malaret
Descobrir les possibilitats plàstiques del fang amb l’ajuda del torn, Aprofitar la seva força gravitatòria per accelerar la modulació de la forma. Integrar i assolir els moviments bàsics que permetin un control de tot el procés.
Dies 6,7,8 i 9 de Juliol
Horari : 19h a 21h
PREU: 48€

NOM DEL CURS: TRANSFER I GEST
PROFESSORA: Montse Baqués
El trasllat de les imatges o el gest transferit”
Dies  6, 7 8 i 9 de Juliol
Horari : 10:30h a 12:30h
PREU: 48€

NOM DEL CURS: INVESTIGACIÓ D’ESMALTS I TORN
PROFESSORA: Carme Malaret
Aprendre a formular i preparar esmalts que potenciïn les formes treballades a torn.
Dies  13,14, 20 i 21 de Juliol
Horari : 19h a 21h
PREU: 48€NOM DEL CURS: ALABASTRE EN PETIT FORMAT
PROFESSORA: Janira Romero-Girón
Aprendre la tècnica de talla de pedra mitjançant la talla de l’alabastre, que es una pedra relativament tova que ens permet treballar manualment.
Dies: Dilluns 6, dimecres 8, dilluns 13, dimecres 15 de juliol.  
Horari : Mati: 10h a 12h,Tarda: 18h a 20h.
PREU: 48€

NOM DEL CURS: VITRALLS
PROFESSORA: Manuela Blanco
Introduir els alumnes en la tècnica del vitrall i la seva aplicació en altres tècniques.
Dies  Dilluns 29 de Juny, dilluns 6 de Juliol, dijous 2 i 9 de Juliol
Horari : 18h. a 20h.
PREU: 48€

NOM DEL CURS: PAPER MAXÉ
PROFESSORA: Puri Martín
La pasta de paper és ideal per a totes aquelles persones que tenen la urgència de crear ja que és fàcil de treballar. Proporciona l’oportunitat d’explorar i assajar diferents mètodes de manipulació.
Dies  Dilluns 29 de Juny, dilluns 6 de Juliol, dijous 2 i 9 de Juliol
Horari : 18h. a 20h.
PREU: 48€

NOM DEL CURS: THE POSTER
PROFESSOR: Quim Deu
El cartell com a element de comunicació. Síntesi de conceptes, gràfica aplicada i iniciació bàsica d’INDESIGN CS. Macro i micro tipografia.
Dies 13, 14, 15, 16 de Juliol
Horari : matí (a confirmar).
PREU: 48€
NOM DEL CURS: TRENCADÍS
PROFESSORA: Puri Martín
La tècnica del mosaic és sorprenentment senzilla. Consisteix en retallar el material com rajoles, esmalt, mirall, peces de porcellana o ceràmica trencada... formant peces bàsiques i enganxar-les en el seu lloc d’acord un patró per finalment fiançar el mosaic amb “lechada”.

Dies: 30 de juny, 1. 7. 8 de Juliol
Horari: de 11h. a 13h.
PREU: 48€


NOM DEL CURS: URBAN SKETCHING: POSANT L'EMFASI A LA PERSPECTIVA
PROFESSOR: Jordi Fandos
Recorregut pels carrers de Sant Just i captar amb apunts la vida quotidiana.
Dies: dijous 2; dilluns 6; dijous9; dilluns 13 de juliol
Horari:Matí- 11.00 a 13.00 hores
Tarda- 18.30h. a 20.30 h.
PREU: 48€


NOM DEL CURS: PINTANT AMB PIGMENTS I TREMP DE CASEÏNA. PREPARACIÓ I TÈCNIQUES.
PROFESSOR: Jordi Fandos
Pintar i redescobrir una tècnica antiga respectuosa amb el medi ambient.
Dies: dimarts 7; dimarts 14; dijous 16; dimarts 21 de juliol
Horari: Tarda 18.30h. a 20.30 h.
PREU: 48€


NOM DEL CURS: INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL AMB PHOTOSHOP
Que podem fer a les nostres imatges després de tenir-les a l'ordinador.

Dies: Dimarts 7 i 14 de juliol i dijous 9 i 16 de juliol.
Horari: Tarda 18h. a 20h.
PREU: 48€


NOM DEL CURS: INICIACIÓ A LA PINTURA
PROFESSORA: Puri Martín
Descobrirem la importància del color i a fer el plantejament de l'obra aprenent a captar la llum.

Dies: Dimecres 1 i 8 divendres 3 i 10 de juliol.
Horari: Matí de 11h. a 13h.

PREU: 48€

AQUEST DIUMENGE 26 d'octubre ens podreu trobar en la parada 11 a la plaça Can Preciós, celebrant la festa de Sant Just al carrer, un acte dintre de les festes de tardor de SJD.

CURSOS D'ARTS  PLÀSTIQUES 2014-2015

La durada dels cursos és d'octubre a juny.


ALABASTRE: dilluns: (18h-20h)
Professora: Janira Romero

CERÀMICA: dilluns: (10h-12h) (16h-18 h) (18h-20h)
Professora: Carme Malaret

MODELATGE AMB PASTA DE PAPER: Dilluns (16h-18h)
Professora: Puri Martín

DIBUIX: Dijous (18.15h-20.15h)
Professor: Jordi Fandos

ESCULTURA: dimecres: (10h-12h) (18.15h-20,15h)
Professora: Carme Malaret

ESPAI I RELACIÓ, CONCEPTE I REALITZACIÓ D'UN PROJECTE CREATIU:
Dimecres (18h -19.45h)
Professor: Quim Deu

EXPERIÈNCIA PLÀSTICA: dimarts: (18.15h- 20.15h)
Professor: Jordi Fandos

GRAVAT: Dilluns (18h-20h)
Professora: Puri Martín

HISTÒRIA DE L'ART: Dilluns (18h -19.30h)
Professor: Xesco Ramos

INVESTIGACIÓ D'ESMALTS APLICATS AL TORN: Dimarts (17h – 19h)
Professora: Carme Malaret

APUNTS DE MODEL MASCULÍ I FEMENÍ DEL NATURALDimecres (11h - 12.30h) (18h – 19.30h)
Sense professor

PINTURA: dimarts: (11h-13h) (16h -18h) (18h -20h) i dijous (16h-18h) i dijous (11h-13h) (16h -18h) (18 h -20h)
Professora: Puri Martín

PRÀCTIQUES DE TORN: Dimecres (10h-12h) (18.15h-20.15h)
Professora: Carme Malaret

RETAULE: dimecres (11h -13h) (16h -18h) (18h -20h)
Professora: Puri Martín

TORN: Dimarts (10.30h-12h) (19.15h-20.45h)
Professora: Carme Malaret

VITRALLS: Dijous (18h-20h)
Professora: Manuela Blanco

Descripció del nou curs:
ESPAI I RELACIÓ, CONCEPTE I REALITZACIÓ D'UN PROJECTE CREATIU:
Aquest curs pretén provocar una resposta creativa en els alumnes a partir de la relació que estableixin individualment amb un espai o edifici singulars que col·lectivament es decideixi com a centre i estímul del procés creatiu. Per exemple un edifici històric, un parc o el mateix mercat municipal. A partir d'aquests espai, cada alumne decidirà l'àmbit d’expressió plàstica en què se sentí més còmode i consideri més apropiat per expressar les emocions que el dit espai li suggereix: fotografia, pintura, escriptura, escultura, música, etc. 
Una vegada realitzats aquests projectes creatius, convertirem l’espai triat en una galeria d’exposició temporal on convisquin els elements inspiradors preexistents amb les obres elaborades pels alumnes.
El curs ofereix un espai d’investigació, experimentació i anàlisi creatiu individual i grupal.

Descripció del nou curs:
VITRALLS:
Seguint el mètode Tiffany, on la unió dels vidres es fa mitjançant el coure i l’estany, s’exploraran les múltiples possibilitats que aquesta tècnica ofereix en la creació de noves peces.
En aquest curs, els alumnes obtindran una idea prou acurada i el coneixement suficient sobre aquesta disciplina. Es donaran a conèixer les diferents tècniques d'elaboració de la vidriera artística, els principis bàsics de la tècnica i l'ús de les eines. Es tallarà el vidre correctament fins arribar a estar preparats per desenvolupar qualsevol projecte de dificultat baixa-intermitja amb èxit.


Descripció del nou curs:
INVESTIGACIÓ D'ESMALTS APLICATS AL TORN:
En aquest curs s'aprofundirà en el coneixement dels esmalts i descobrir les possibilitats del torn com a eina creadora de formes.
El curs alternarà la investigació amb el tornejat. Hi haurà una programació temporalitzada per trimestres:
Primer trimestre: Torn i coneixement dels minerals propis que determinen un esmalt.
Segon trimestre: Investigació personalitzada i practiques de torn.
Tercer trimestre: Aplicació d'esmalts propis en receptacles dissenyats per l'alumnat.


GRAVAT
Donar a conèixer l'ofici artístic i artesanal de les tècniques de gravat.
CERÀMICA
Transmetre la passió pel material en què s'expressarà i descobrir les possibilitats que ofereix la disciplina.
ESCULTURA
Donar eines per a l'aprenentatge en el recorregut de passar del bidimensional al volum. Formalitzar la idea.TORN
Descobrir les possibilitats plàstiques del fang amb l'ajuda del torn. Aprofitar la seva força gravitatòria per accelerar la modulació de la forma. Integrar i assolir els moviments bàsics que permetin un control de tot el procés.
ALABASTRE
Conèixer el procediment de la talla per obtenir el resultat volumètric desitjat.
DIBUIX
Conèixer, desenvolupar i aprofundir la tècnica del dibuix, l'assessorament de procediments i d'estil per afavorir sempre la creativitat personal.
RETAULE
L'aprenentatge de la tècnica tal com es realitzava en l'edat mitjana, sobre fusta o d'un altre suport adequat, convenientment preparat, intervenint pans d'or, plata i pintura al tremp d'ou.
PINTURA
Aprofundir en el món de la pintura, tant en la part tècnica (teoria del color, pinzellades ...) com en la recerca d'un llenguatge propi per a l'expressió de la sensibilitat individual.
EXPERIÈNCIA PLÀSTICA
Construir un mètode de treball per elaborar un procés personal de creació.
Agafar els moviments artístics com a referents per trobar el propi llenguatge plàstic.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada